вторник, 21 май 2013 г.

Днес се почитат Свети равноапостоли цар Константин и царица Елена

В богатия празничен майски календар е време да отбележим и големия християнски празник за почит на император Константин и майка му – Елена. Това е специален ден на Свети Свети Константин и Елена, на­ри­ча­ни “рав­но­а­пос­тол­ни” за­ра­ди из­к­лю­чи­тел­ни­те им зас­лу­ги за ут­вър­ж­да­ва­не­то и раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на хрис­ти­ян­с­ка­та вя­ра.


Свети св. Константин и Елена

Цар Константин се свързва въвеждането на християнството като официална религия във Византия. Константин Велики е първият християнски римски император, известен е и думите: „С това ще победиш!". При едно сражение срещу своя противник Максенций св. Константин видял на небето сияещ кръст и над него надпис: “С това ще победиш”! Константин заповядал да издигнат Христовия кръст като знаме на войската му. В тази решителна битка Константин победил. След победата той дал пълна свобода права на Църквата, за нея започнал нов живот, самият той приема християнската вяра в края на живота си, а през 313г. издава Миланския едикт /тази година се чества неговата 1700-годишнината/: Едикт за веротърпимост, издаден в Милано през юни 313 от император Лициний (308-324) със съгласието на император Константин I Велики - всички религии се обявяват за равноправни, християнството е окончателно легализирано. Провъзгласявайки равноправие на вероизповеданията в Римската империя се прекратили гоненията срещу християните. С покръстването си и с разнообразните мерки, които насърчават разпространението на християнството, той има важна роля за превръщането му от преследвана секта в преобладаваща религия в Европа.


Константин пожелал да прослави самото Живоносно Дърво, на което бил разпнат Христос. По мол­ба на цар­с­т­ве­ния си син бла­го­чес­ти­ва­та ца­ри­ца Еле­на за­ми­на­ва за Све­ти­те зе­ми с цел да от­к­рие Светия Кръст, на кой­то бил раз­п­нат Гос­под, за да бъ­де прос­ла­ве­но чес­т­но­то дър­во.
Царица Елена отива на поклонение в местата, където е живял Христос, построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус.


Това събитие се смята за най-важното в историята на християнската църква и затова император Константин и майка му Елена са канонизирани за светци.


В народния календар на този ден (нощта на 3 срещу 4 юни по стар стил) в Странджа се играят нестинарски игри. Танц върху жарава, наречен нестинарство, е главното “събитие” на празника на Св.Св. Константин и Елена – на 21 май. Обичаят е разпространен в началото на 20 век в някои села в Източна Тракия. При залез слънце жени и мъже отиват сред селото, където са изгорени дъбови дърва, жарта се разстила и когато светият тъпан задумка, нестинарите влизат и играят боси в огъня с иконите на Св. Константин и Св. Елена в ръце. След играта, начело с главния нестинар, носещ иконите, отиват в дома му или в пригоденото за тази цел параклисче, молят се и после се угощават. В миналото е била строго забранена всякаква полска работа. Селските стопани свързвали празника с предпазването на реколтата от градушка. Вярвало се, че "Еленка и Костадин носят градушката в чувал".. Моми и ергени връзвали пролетни люлки за здраве, любов и веселие. Вярвало се, че харесаната на 21 май мома ще бъде добра домакиня и ще роди много момчета.

Именници: Константин и Елена, още Динко, Ели, Еленка, Елица, Елин, Елина, Елка, Илона, Койчо, Коста, Костадин, Костадинка, Костадинко, Констанса, Констанца, Кунчо, Алена, Алейна, Лена, Ленко, Станимир, Станимира, Станка, Стоил, Трайко

Имам приятелки, които празнуват днес:)


Честит празник, здраве, сполука и благоденствие!

2 коментара:

Екатерина каза...

Много красив празник, не бях чела информация за него. Благодаря ти, че сподели, Дианка! Прекрасна публикация! Поздрави!

Fazemos de Conta каза...

Hi my dear , thanks a lot for your comment. I'm a big fan of your blog.
Everytinhg here is beautiful and delicious!
Hugs
Lúcia